Pro všechny občany zajišťujeme snížení nákladů v oblasti energií formou výběrového řízení. Zamezujeme tak podomnímu prodeji.
Po mnohaletých zkušenostech úspěšně snižujeme náklady ve Vašich domácnostech.
Pro každou domácnost máme připravenu zajímavou přidanou hodnotu, kterou řešíme s každým individuálně.

Náš odborník s vámi může sepsat přihlášku do energetické soutěže, po domluvě se za Vámi rád zastaví osobně.

Jaký je rozdíl mezi Dodavatelem a Distributorem?

Distributor je vlastníkem sítě (plynové potrubí, elektrické vedení) v dané oblasti. Za užívání své sítě si účtuje státem stanovené měsíční platby. Dodavatel poskytuje klientovi komoditu a účtuje si pouze za množství odběru.

Kdo tedy bude řešit odečty a technické záležitosti?
Veškeré technické služby řeší i nadále distribuční společnost, která bude provádět odečet elektroměru a plynoměru stejně jako doposud – příslušný pracovník distribuční společnosti ostatně ani neví, od které společnosti elektřinu a plyn odebíráte. To znamená, že případné výpadky, či jiné technické problémy, stále řešíte se svým současným distributorem.

Stávající dodavatel mi nabízí o 10%, 20% nižší cenu.

Ze zkušenosti však víme, že tato cena je pouze na pár měsíců. Pak se vrátí na původní ceník. Navíc se musíte dodavateli zavázat na delší období, než je platnost výhodných cen. 

Co když se budu stěhovat? Jak mám postupovat?
Kontaktujete zákaznickou infolinku svého současného dodavatele a ta Vám poradí přesný postup. Obecně po zavolání Vám zákaznická infolinka zašle změnový formulář, který vyplníte dle instrukcí. Tato změna trvá 17 pracovních dnů.

Převádím nemovitost (odběr na jinou organizaci)
Toto je stejný případ jako u stěhování. Zavoláte na Infolinku, ta Vám zašle změnový formulář a sdělí Vám postup. Tato změna je velmi rychlá.

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Důvodem k zahájení dodávky v režimu DPI je ztráta schopnosti stávajícího dodavatele dodávat elektřinu koncovým zákazníkům. Dodavatel poslední instance je tak vlastně určitou zárukou pro zákazníky především z řad domácností, že pro ně bude zajištěná dodávka elektřiny i v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu.

Glewari Invest s.r.o.
IČO: 05909601

Sídlo společnosti:
Lidická 700/19
602 00 Brno, Veveří

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C98902/KSBR
u krajského soudu v Brně

E-mail:
info@glewariinvest.cz